Menu
Obec Kamenné Zboží
obecKamenné Zboží

Několik slov o obci

Několik slov o obci Kamenné Zboží

 

Obec Kamenné Zboží (mezi roky 1939–45 Steinhof) leží přibližně 2 km severozápadně od okresního města Nymburk. Katastr se rozprostírá v průměrné nadmořské výšce 190m, zaujímá celkovou rozlohu s výměrou 464 ha. Spojení je silnicí III. třídy z Nymburka do Milovic. Obec Kamenné Zboží leží na železniční trati 231 Praha - Lysá nad Labem - Nymburk - Kolín. Je to dvoukolejná elektrizovaná celostátní trať, doprava byla v úseku Lysá nad Labem - Nymburk zahájena roku 1873. Sousední nádraží v Kostomlatech nad Labem je známo z filmu Ostře sledované vlaky. V obci je konečná zastávka příměstské autobusové linky Nymburk-Kamenné Zboží.

První záznam o obci pochází z roku 1495, kdy bylo přiděleno právo emfyteutické k těžbě opuky. Těžba opuky však byla doplňkovou činností k zemědělskému hospodaření. Již v roce 1553 bylo v obci 15 hospodářů a tohoto roku byla ve vsi i svobodná krčma. Generál Jan Špork obdržel roku 1647 od císaře Ferdinanda III. Panství Lyské, k němuž patřilo i Kamenné Zboží. 

V roce 1900 měla již obec 82 domů a 610 obyvatel. Obecní škola byla zřízena v roce 1894 a její činnost trvala do roku 1977. V roce 1873 byl založen spolek dobrovolných hasičů, první na nymburském okrese. V obci působila čtenářská beseda, ochotnický spolek, dvě tělocvičné jednoty, hokejové mužstvo a spolek dobrovolných hasičů, založen jako jeden z nejstarších spolků ve Středočeském kraji a nejstarší v okrese Nymburk roku 1873. Z obou tělocvičných jednot, první dělnická byla založena v roce 1919, zůstala jen jedna, která se stala nejprve v roce 1935 hokejovým klubem, který působil až do konce šedesátých let, kdy přestala zamrzat místní přírodní nádrž, a byl vybudován zimní stadion v Nymburce. V roce 1943 klub hrál o postup do druhé nejvyšší soutěže protektorátu Čechy a Morava. Na hokej se tehdy sjížděli lidé z celého okolí obce a návštěvy 300 až 350 lidí nebyly zvláštností. Později se opět přeměnila, a to v roce 1969 v Tělovýchovnou jednotu.

V současné době v obci stále působí spolek dobrovolných hasičů, tvořených sborem dobrovolných hasičů a jednotky požární ochrany - Spolek mimo nácviku hasičských dovedností se podílí na údržbě veřejných prostranství. 
Tělovýchovná jednota je aktivní především ve fotbale. Dnes je součástí i Asociace sport pro všechny a ženy v obci - v současné době cvičí i populární zumbu a s dětmi se věnují nácviku spartakiády. Fotbalový klub má mužstvo přípravky, žáků, dospělých a staré gardy.
Myslivecká společnost Kamenné Zboží, která byla obnovena v roce 1992 a honitbu si pronajímá od Honebního společenstva Kamenné Zboží. Mimo výkon práva myslivosti v obci pořádají myslivecký ples, který má tradičně vysokou účast.
Pionýrská skupina Kamínci vznikla v roce 2006 a navázala na Klub mladých, který v obci působil od roku 2003. Věnuje se především dětem od 3 let do 10 let věku, pro které pořádá různé soutěže a hry.
Sbor pro občanské záležitosti byl založen v roce 1953 a kromě vítání nových občánků a pořádání zlatých, diamantových svateb předává dary občanům při jejich významných jubileích.
Obecní knihovna navázala na činnost čtenářské besedy, která byla založena v roce 1894 a věnovala se půjčování knih. V obci dále působila divadelní společnost a to v letech 1933 – 1949 a za tuto dobu sehrála 103 představení po celých Čechách.
Od roku 1994 zde rovněž funguje spolek rybářů, hospodařící na místních rybníčcích Blatcích.

Největší kulturní událost představuje tradiční pouť, jež se vztahuje k svátku Petra a Pavla 29. června, a posvícení konané 1. listopadu. Zvláštností obce jsou zastavěné lomy na opuku, v nichž stojí 30 domů. V obci můžeme z drobných sakrálních staveb najít kapličku z roku 1892, křížek a pomník padlým v obou světových válkách. Obec nemá oficiální názvy ulic, ale v místních pojmenováních najdeme např. ulici Jeruzalémskou, Václavák, U Včely, Zátiší, Na Včelíně, Na Maninách nebo Ke Studánce.

V obci byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody - holič, 3 hostince, 2 koláři, 2 kováři, 3 krejčí, obuvník, pekař, řezník, sedlář, 3 obchody se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek v Kamenném Zboží, 2 trafiky, 2 truhláři, velkostatek. V současné době zde provozuje živnost Zemědělská společnost MONTAMILK, klempířství VAŠKO, stavební spol. KRESIDA, soukromý zemědělci Rylich, Knespl, Tržická, a další OSVČ různých profesí. Dále je zde zimoviště cirkusu, které je vítaným cílem zimních vycházek. V obci je také prodejna potravin a dvě restaurace. V roce 2008 byla dokončena výstavba tlakové kanalizace a vodovodu. V roce 2009/2010 proběhla kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení – již s použitím úsporných LED svítidel.

Obec udržuje přátelské vztahy s německou obcí Langen poblíž města Neurupin – zaměřěnou hlavně na přátelské sportovní utkání. Rovněž na sportovní úrovni probíhá spolupráce s obcí Šakvice na Moravě.

Důležité informace o dění v obci a zápisy z veřejných jednání zastupitelstva jsou vyvěšeny na www.kamennezbozi.cz. Obec má sedmičlenné zastupitelstvo a od listopadu 2014 má neuvolněnou starostku obce. Do té doby vykonával bývalý starosta svou funkci jako uvolněný. Zastupitelstvo se schází minimálně 4x v jednom kalendářním roce. V obci je zřízen finanční výbor a kontrolní a sociální výbor.

Jméno obce v podobě „Zboží“ se v historických písemných pramenech poprvé uvádí v zápise Desk zemských z roku 1495 o prodeji panství Kostomlaty. Prodávajícím byl král Vladislav Jagellonský a kupujícím Jan ze Šelmberka na Přerově. Panství zahrnovalo hrad Kostomlaty se vsí a vsi Lány, Hroznětice, Šibice, Ztratov, Kostomlatky a Zboží. K tomu král přidal v roce 1498 část řeky Labe s lesy proti Kostomlatům a v roce 1499 právo zřídit pod hradem přívoz přes Labe. Jan ze Šelmberka (+1508), nebo některý z jeho synů prodal Kostomlaty Bedřichovi z Donína držiteli panství Benátky nad Jizerou. Bedřich se aktivně účastnil stavovského protihabsburského odporu a jeho stejnojmenný syn byl v roce 1547 za to trestán a pokutován. Byl nucen prodat Kostomlaty a s nimi i ves Zboží, které pak spravovala česká královská komora a připojila je ke královskému panství Lysá. Darováním panství Lysá odměnil v roce 1647 císař Ferdinand III. služby polního podmaršálka Jana svob. pána ze Šporku. V zápise Desk zemských je zapsáno, že předmětem převodu majetku bylo městečko Lysá s Tříštěm, vsi Litol, Vůstrou, Kostomlatky, Drahelice, Kamenné Zboží, Šibece, Hronětice, Lány, Kostomlaty a Ztratov. Špork byl zahrnován císařovou přízní velice často a když 6. 8. 1679 zemřel, byl již hrabětem, generálem jízdy a jedním z nejbohatších šlechticů v Čechách. Jeho starší syn František Antonín hrabě Špork (1662 - 1738) po něm dědil Lysou, Konojedy, Choustníkovo Hradiště a Malešov. Špork v roce 1722 prodal Lysou Františkovi Josefovi hraběti Černínovi z Chudenic. V roce 1734 ji však od zadluženého Černína koupil zpět. František Antonín Špork neměl mužského potomky a tak jeho dědici byly dvě dcery Marie Eleonora Františka (1687 – 1717) a Anna Kateřina (1689 – 1754). Lysá s Konojedy připadla na díl mladší Anny Kateřiny, která byla v roce 1712 vdána za Františka Karla Rudolfa, svob. pána Sweerts z Reistu (1688 – 1757). V držení Lysé následovali jejich potomci. Za Jana Baptisty Filipa hraběte ze Sweerts-Sporcku (1778 – 1851) byla ukončena patrimoniální správa (1850). V obci Zboží vznikla samospráva. Majitel Lysé zemřel bez mužských dědiců a jeho dvě dcery vzápětí po jeho smrti prodaly velkostatek Lysá Štěpánce princezně z Croy, provdané kněžně Rohanové.

Obyvatelstvo Zboží, později zvaného Kamenné Zboží, se odjakživa živilo zemědělstvím. Již v první zmínce o obci z roku 1495 je zmínka o místních opukových lomech. Ve středověku byla opuka díky snadnosti opracování užívána především jako stavební materiál. Opukové kvádříky jsou stavebním materiálem uplatněným především v architektuře románské a raně gotické. Opuka se užívala jako stavební materiál pro venkovské i městské domy, hospodářské budovy a další stavby po celá další století. Při těžbě kamene se užívali tradiční lamačské nástroje jako rozštěpovací klíny, palice, sekáče, šramovačky. Šramovačka sloužila k vykopání tzv. šrámů, tj. hlubokých úzkých rýh ve skalním masivu, s jejichž pomocí se pak oddělovaly bloky horniny. Sekáče na topůrku jsou podobné sekerám a používaly se při rozlamování kamenného bloku a pak k jeho hrubému opracování. Produkce zbožského kamenolomu byla všestranně využívána například k opravám labského břehu u mlýna Bašta u Drahelic. V obecném povědomí je barevnost opuky spojována se žlutou.

Znak obce lze popsat: Ve zlato-zeleně polceném štítě lamačský rozštěpovací klín nad kosmou šramovačkou šikmo přeloženou sekáčem, vše červeno-zlatě polcené. Zlatá je barvou opuky a zelená barva přírody, venkova a zemědělství. Zlatá polovina štítu, rozštěpovací klín a lamačské nářadí mají oporu v existenci kamenolomu na opuku v obci a ten pravděpodobně byl důvodem k rozlišovacímu pojmenování obce Kamenné Zboží.

Vlajka obce má podobu shodnou s popisem: List tvoří dva svislé pruhy, žlutý a zelený. Uprostřed listu lamačský rozštěpovací klín nad kosmou šramovačkou šikmo přeloženou sekáčem, vše červeno-žlutě polcené. Vlajka opakuje podobu znaku.

Úřední hodiny

PO 08:00 - 11:30, 12:00- 17:30
ÚT není úřední den
ST 08:00 - 11:30, 12:00 - 17:00
ČT není úřední den
 není úřední den

Úřední hodiny starosta a místostarostka
PO 17:00 - 19:00
ST 17:00 - 19:00

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky 

Aktuální počasí

dnes, pondělí 24. 6. 2024
jasno 25 °C 13 °C
úterý 25. 6. polojasno 24/14 °C
středa 26. 6. zataženo 28/14 °C
čtvrtek 27. 6. déšť 25/16 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:238
TÝDEN:238
CELKEM:674704

Sponzoři a partneři